Najväčšia znalecká organizácia na Slovensku

Expert Group

Znalecká organizácia

Expert Group

Znalecká, vzdelávacia, konzultačná a poradenská činnosť

Aktuálne informácie

PC-Crash 2024

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd pomocou programu PC-Crash 15.0, ktorý sa bude konať v dňoch

18.10. – 19.10.2024 v hoteli Hotel CITY **** Galanta

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie. Podrobné informácie nájdete na PC-Crash 2024

Kto sme a čo ponúkame

Najväčšia znalecká organizácia na Slovensku

EXPERT GROUP je komanditná spoločnosť, ktorá je ako znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Vznik a história spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2008 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Zakladateľmi sú znalci z odborov Doprava cestná a Ekonómia a manažment s dlhoročnou praxou vo svojich profesiách. Ihneď po jej vzniku bola spoločnosť zapísaná ako znalecká organizácia do zoznamu znalcov MS SR. V roku 2012 bola realizovaná transformácia právnej formy organizácie zo spoločnosti s ručením obmedzeným na komanditnú spoločnosť. V priebehu transformácie došlo zároveň k významnému rozšíreniu znaleckých odborov a odvetví, v rámci ktorých je organizácia oprávnená vypracovávať znalecké úkony.

znalectvo
Činnosť spoločnosti
vzdelavanie

Činnosť spoločnosti

Spoločnosť je kompetentná vypracovávať znalecké úkony v deviatich znaleckých odboroch a v dvadsatich piatich znaleckých odvetviach, pričom disponuje dvadsiatimi piatimi znalcami.

Prvoradým zameraním spoločnosti je znalecká činnosť v jednotlivých znaleckých odboroch a odvetviach, ale aj vzdelávacia, konzultačná a poradenská činnosť v príslušnej problematike.

V rozsahu nášho oprávnenia vypracujeme s vysokou odbornosťou a profesionalitou znalecké posudky a iné znalecké úkony pre potreby fyzických a právnických osôb, štátnych a samosprávnych orgánov.

Pri vypracovaní znaleckých úkonov a vyhodnocovaní predložených podkladov dodržiavame všetky metodické a koncepčné postupy so súčasným prihliadnutím na špecifiká konkrétneho posudzovaného problému. Vypracované znalecké úkony spĺňajú všetky formálne a metodické náležitosti znaleckých úkonov vyžadované príslušnou legislatívou.

Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou.

13 rokov pôsobenia na trhu

Dosiahnuté úspechy a široká oblasť pôsobenia

9
odborov
26
odvetví pôsobenia
+ 40
stálych klientov
25
znaleckých expertov