Najväčšia znalecká organizácia na Slovensku

Aktuálne informácie

PC-Crash 2024

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd pomocou programu PC-Crash 15.0, ktorý sa bude konať v dňoch 18.10.2024. – 19.10.2024 v hoteli Hotel CITY **** Galanta

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie. Podrobné informácie nájdete na PC-Crash 2024

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Odovzdáme vám naše poznatky o príčinách a vzniku dopravných nehôd

Jednou z ambícií spoločnosti EXPERT GROUP je vykonávanie vzdelávacej, konzultačnej a poradenskej činnosti v problematike, ktorá je jej blízka z výkonu znaleckej činnosti.

Dvaja zo zakladateľov spoločnosti sú znalci z odboru cestnej dopravy s dlhoročnou praxou vo svojej profesii. Práve ich skúsenosti a znalosti v oblasti technickej analýzy dopravných nehôd predurčujú zameranie spoločnosti v oblasti vzdelávania. Prvoradým cieľom je odovzdávať svoje poznatky a vedomosti o príčinách vzniku dopravných nehôd nielen odbornej ale aj širokej verejnosti. Preto najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti EXPERT GROUP je vykonávanie školení, kurzov a poskytovanie konzultácií a poradenstva práve v tejto problematike.

Od roku 2013 pravidelne organizujeme odborné semináre.

Školenia a kurzy

Organizujeme školenia a kurzy pre znalcov aj širokú verejnosť.

PC CRASH a Semináre

Organizujeme odborné semináre zamerané na analýzu dopravných nehôd pomocou výpočtového a simulačného programu PC-Crash.

Odborné semináre

Pre znalcov z cestnej dopravy ponúka spoločnosť EXPERT GROUP predovšetkým školiacu činnosť formou odborných seminárov, ktoré organizuje v spolupráci s inými významnými slovenskými a zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa technickou analýzou dopravných nehôd.

Konzultácie a poradenstvo

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti dopravných nehôd však nie je určená len pre odborníkov, ale pre každého, kto potrebuje objektívne a nezávisle posúdiť príčinu vzniku dopravnej nehody. Našimi zákazníkmi sú okrem štátnych orgánov napr. spoločnosti poskytujúce poistenie motorových vozidiel, advokátske kancelárie, spoločnosti podnikajúce v cestnej doprave, … ale tiež samotní účastníci dopravných nehôd.

vzdelavanie