Najväčšia znalecká organizácia na Slovensku

Kontakt

Kontakt

Kontakt a informácie

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!

Na vaše požiadavky odpovieme v čo najkratšom čase
(zvyčajne do 24 hodín)

  Miesto výkonu znaleckej činnosti
  Karloveské rameno 4/B
  841 04 Bratislava
  Sekretariát
  Znalecká činnosť
  Znalecká organizácia

  Evidenčné číslo znalca – právnickej osoby: 900233
  Miesto výkonu činnosti: Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
  Deň zápisu do zoznamu znalcov: 13.6.2008
  Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti: Ing. Rastislav Jurina, PhD.

  Fakturácia a korešpondencia

  EXPERT GROUP, k.s.
  Karloveské rameno 4/B
  841 04 Bratislava

  Poistenie zodpovednosti za škodu

  Generali poisťovňa a.s.

  Registrácia a banka

  IČO: 44 082 771
  DIČ: 2022586280
  IČ DPH: SK2022586280
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 51618/B

  Banka: Slovenská sporitelňa
  Číslo účtu: 0632694688 / 0900
  IBAN: SK 2909 000000 000632 694688
  SWIFT: GIBASKBX