Najväčšia znalecká organizácia na Slovensku

Aktuálne informácie

PC-Crash 2024

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd pomocou programu PC-Crash 15.0, ktorý sa bude konať v dňoch 18.10.2024. – 19.10.2024 v hoteli Hotel CITY **** Galanta

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie. Podrobné informácie nájdete na PC-Crash 2024

Kurz Defenzívnej jazdy

Vzdelávanie

Kurz Defenzívnej jazdy

Popis kurzu

Riadenie vozidla je pre niekoho práca a povinnosť, pre iného oddych a radosť. Posadiť sa za volant je pre nás samozrejmosť a rutina. Väčšinou však radi zabúdame, že auto je zbraň a že jeho riadenie je jedna z najnebezpečnejších činností, ktorú bežne vykonávame. Aj najskúsenejší z nás robia za volantom chyby a aj najopatrnejší z nás sa stávajú účastníkmi dopravných nehôd.

Nezatvárajte oči pred nebezpečenstvom, ktoré denne podstupujete.

Nehoda nie je náhoda!

Znížte riziko Vašej účasti na dopravnej nehode a zamyslite sa s nami nad ich príčinami. Verte, že vieme o čom hovoríme. Naše skúsenosti Vám môžu pomôcť. Nehodám jednoducho rozumieme.

Kurz defenzívnej jazdy je zameraný na to, aby vodičov naučil ako sa pri vedení motorového vozidla nedostať do krízovej situácie. Ide o nový spôsob vzdelávania vodičov, ktorý vypĺňa tragické vákuum medzi vodičským kurzom a vodičským dôchodkom. Štatistiky vyspelých štátov vykazujú podstatné zníženie dopravnej nehodovosti u vodičov, ktorí si osvoja návyky defenzívnej jazdy.

Kurzy väčšinou vykonávame priamo v sídle zákazníka. Hlavnou úlohou kurzu je priviesť účastníka k zamysleniu sa nad problémami cestnej premávky a k uvedomeniu si problému nebezpečenstva, ktorému sa vystavuje pri riadení motorového vozidla. Spolu s prednášajúcimi sa účastníci kurzu zamýšľajú nad tým, ako prispôsobiť svoje správanie v cestnej premávke tak, aby v maximálnej možnej miere predišli vzniku kritických situácií.

Kurzy defenzívnej jazdy sa skladajú z teoretickej a praktickej časti a sú pripravované pre skupiny osôb alebo pre jednotlivcov. Podľa priania zákazníka sú pripravované buď pre vodičov osobných vozidiel, nákladných vozidiel alebo autobusov.

Čo je defenzívna jazda

Slovo defenzíva znamená obrana alebo ochrana. Ako účastníci cestnej premávky sa snažíme bezpečnou jazdou chrániť seba a svoje okolie. Na cestách sa však často stretávame s chybami a agresivitou vodičov, čím vznikajú nebezpečné situácie aj pre tých, ktorí jazdia bezpečne. Jazdiť bezpečne preto vždy nestačí.

Pri defenzívnej jazde sa nespoliehame na to, že všetci vodiči jazdia bezpečne. Predpokladáme možnosť porušenia pravidiel cestnej premávky inými účastníkmi. Sledujeme ich správanie, vyhodnocujeme celkovú situáciu v okolí a predvídame. Potenciálne kolízne situácie preto riešime ešte skôr, ako vzniknú. Technikou jazdy predchádzame vzniku nebezpečných situácií a vytvárame predpoklad na ich odvrátenie.

Prečo s EXPERT GROUP

Spoločníci EXPERT GROUPU boli prví, ktorí začali na Slovensku vykonávať kurzy defenzívnej jazdy. Sme jednou z mála spoločností, ktorá poskytuje túto službu. Kvalita know-how spoločnosti je daná spoluprácou so zahraničnými partnermi a profesionálne pripravenými lektormi. Prednášatelia sú odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti analýzy dopravných nehôd. Ako certifikovaní znalci, úzko spolupracujúci s Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline, sa podieľajú na riešení najzávažnejších a najtragickejších dopravných nehôd na Slovensku. Spolupracujú s renomovanými poisťovňami, prednášajú na Žilinskej univerzite a organizujú najnáročnejšie simulačné testy dopravných nehôd na Slovensku a v zahraničí.

Obsah kurzu

Kurz defenzívnej jazdy sa realizuje interaktívnou formou za použitia najmodernejšej výpočtovej a projekčnej techniky. Dôraz sa kladie na grafickú vizualizáciu prednášanej problematiky. Počet účastníkov kurzu je približne desať. Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť kurzu v dĺžke troch hodín prebieha formou výkladu a diskusie, prípadne spracovaním a vyhodnotením anonymného testu. Cieľom je viesť účastníkov kurzu k zamysleniu sa nad problémami cestnej premávky a k uvedomeniu si nebezpečia, ktoré je spojené s riadením motorového vozidla. Najčastejšie vznikajúce nebezpečné situácie, ktoré vedú k dopravným nehodám, sú prezentované na skutočných prípadoch. Vyhodnocuje sa predovšetkým možnosť predvídania ich vzniku a tiež možnosť ich riešenia.

Najdôležitejšie tematické celky teoretickej časti kurzu

 • rozdiel medzi bezpečnou a defenzívnou jazdou
 • negatívne faktory pôsobiace na vodiča
 • príprava vozidla a vodiča pred jazdou
 • najčastejšie príčiny dopravných nehôd
 • prvky, ktoré obmedzujú rýchlosť jazdy
 • reakčná doba vodiča
 • sledovanie situácie v cestnej premávke
 • jazda spôsobujúca kolízne situácie
 • rýchlosť jazdy a jej vplyv na vznik kolíznej situácie
 • jazda s vozidlom za zníženej viditeľnosti
 • jazda s vozidlom na povrchu so zníženým súčiniteľom adhézie
 • dodržanie bezpečnej vzdialenosti
 • bezpečná jazda pred acez križovatku
 • predchádzanie vozidiel
 • otázka predvídavosti
 • využívanie bezpečnostných systémov vozidla pre ochranu posádky vozidla
 • ako možno predísť dopravnej nehode
 • ako sa vyhnúť čelnej zrážke
 • následky prípadnej dopravnej nehody

Praktická časť kurzu v dĺžke dvoch hodín prebieha predovšetkým formou diskusie. Vybrané príčiny vzniku dopravných nehôd sú podrobne rozobrané na niekoľkých skutočných dopravných nehodách. Účastníci kurzu sú oboznámení s priebehom dopravnej nehody a spolu s prednášajúcim vyhodnocujú správnosť či nesprávnosť techniky jazdy jej účastníkov, možnosť predvídania a mieru zavinenia spolu s trestno-právnou zodpovednosťou. S využitím najmodernejších simulačných programov pre analýzu dopravných nehôd sa vyhodnocuje otázka, či bolo možné dopravnej nehode zabrániť technikou defenzívnej jazdy.