Najväčšia znalecká organizácia na Slovensku

Aktuálne informácie

PC-Crash 2024

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd pomocou programu PC-Crash 15.0, ktorý sa bude konať v dňoch 18.10.2024. – 19.10.2024 v hoteli Hotel CITY **** Galanta

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie. Podrobné informácie nájdete na PC-Crash 2024

Seminár 2019

PC CRASH a semináre

Seminár 2019

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
EXPERT GROUP k.s. – znalecká organizácia
DSD GmbH Linz,  DSD SLOVAKIA s.r.o.
Ingenieur-und Kfz-Sachverständigenbüros Priester und Weyde
Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

usporiadali odborný seminár

TECHNICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD

17.–18.5.2019 – Seminár – Hotel Kaskády pri Galante
Ďakujeme za Vašu účasť!

Seminár

Názov seminára
Technická analýza dopravných nehôd
Zameranie a cieľ
Seminár je určený všetkým analytikom dopravných nehôd. Cieľom je poskytnúť účastníkom seminára odborné informácie súvisiace s technickou analýzou dopravných nehôd a to v súlade so súčasným stupňom poznania v danej problematike.

Hlavné témy seminára

 • nové výpočtové modely aplikované v simulačnom programe PC-Crash verzia 12.1
 • riešenie dopravných nehôd s využitím súčasných možností simulačného programu PC-Crash verzia 12.1
 • prezentácia crash testov a využitie získaných poznatkov pri technickej analýze dopravných nehôd
 • manipulované poistné udalosti
 • technická analýza dopravných nehôd v špecifických prípadoch (nehody v noci, zaistenie nákladu)
 • vývoj a využitie biofidelickej figuríny
 • nové metódy odhadu EES
 • aktívne bezpečnostné systémy nákladných vozidiel
Dôležité upozornenie: Obsah programu seminára nie je pevný a je možné ho prispôsobiť Vašim požiadavkám!

Vašu prípadnú požiadavku na prednášky s konkrétnymi témami nám môžete poslať na adresu usi@expertgroup.sk.

Termín konania
17. až 18.5.2019, začiatok: v piatok 17.5.2019 o 10.20 hod., ukončenie: v sobotu 18.5.2019 o 15.00 hod.
Miesto konania
Hotel Kaskády, Stredisko vzdelávania a oddychu, Únovce 504, Galanta, www.kaskady.sk
GPS: 48°12´33,00´´ S(N), 17°47´56,00´´V(E), maps.google.com
Certifikát
Účastníci získajú certifikát o absolvovaní seminára (v Slovenskej republike ako doklad v rámci sústavného vzdelávania v zmysle zák. č. 382/2004 Z.z.).
Odborní a organizační garanti
 • Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
 • EXPERT GROUP k.s. – znalecká organizácia
Na zabezpečení spolupracuje
 • Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Program seminára

Piatok 18.10.2019

08.30 – 10.00     Registrácia účastníkov, inštalácia programu PC-Crash 12.1


10.00 – 10.20     Prestávka


10.20 – 10.30     Otvorenie seminára
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.


10.30 – 11.15     Nové funkcie programu PC-Crash 12.1
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


11.15 – 11.45     Prezentácia a vyhodnotenie crash testov konaných dňa 15.4.2019 v Linzi
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


11.45 – 12.00     Prestávka


12.00 – 12.45     Príklady manipulovaných poistných udalostí vo Švajciarsku
Dr. Klaus-Dieter Brösdorf


12.45 – 14.00     Obedňajšia prestávka


14.00 – 14.45     Základy analýzy nehôd v tme a fotometrické prístroje na meranie svietivosti
Dipl.-Ing. (FH) Danijel Cakeljic


14.45 – 15.30     Vyhodnotenie rýchlosti vozidla s využitím videa a dát s laserového skenera
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


15.30 – 16.00     Prestávka s občerstvením


16.00 – 16.45     Automatická detekcia sily a dotiahnutie napínacieho zariadenia pri zaistení nákladu
dr.-Ing. Gyula Kofalvi


16.45 – 17.30     Umelá inteligencia a rekonštrukcia dopravných nehôd
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


18.00 – 19.30     Večera


19.30                    Spoločenské stretnutie s občerstvením


Sobota 19.10.2019

09.00 – 09.30     Další vývoj a testovanie biofidelickej figuríny
Dr. techn. Michael Weyde


09.30 – 10.15     Biomechanická validácia biofidelickej figuríny
Dipl.-Ing., MEng, Andreas Schäuble


10.15 – 10.45      Prestávka s občerstvením


10.45 – 11.30     Aktívne bezpecnostné systémy nákladných vozidiel Mercedes-Benz
Ing. Vladimír Blusk


11.30 – 12.15     Použitie 360 stupnových fotografií a dát z Google streetview v programe PC-Crash
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


12.15 – 13.30     Obedňajšia prestávka


13.30 – 14.15     Výsledky crash testov zo Zágrebu (Analýza zrážky s dopravnými znackami)
Doc. dr. sc. Željko Šaric


14.15 – 15.00     Nové metódy odhadu EES
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


15.00                   Ukončenie seminára
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.


 

Pozn.: Zmena programu vyhradená

Kontakt

Registrácia a organizácia
Ing. Juraj Rybár, CSc.
juraj.rybar@expertgroup.sk
+421 948 363 510
Ubytovanie a strava pri objednaní u organizátora
Ing. Juraj Rybár, CSc.
juraj.rybar@expertgroup.sk
+421 948 363 510
Ubytovanie a strava pri individuálnom objednaní v hoteli Kaskády
Tomáš Danko
dankotomas@kaskady.sk
+421 31 788 33 33
Platba účastníckeho poplatku
Ing. Rastislav Jurina, PhD.
rastislav.jurina@expertgroup.sk
+421 903 725 885

Pri kontaktovaní prosíme o uprednostňovanie elektronickej pošty. Ďakujeme!