Najväčšia znalecká organizácia na Slovensku

Aktuálne informácie

PC-Crash 2023

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd pomocou programu PC-Crash 14.1, ktorý sa bude konať v dňoch 10.11. – 11.11.2023 v hoteli Hotel CITY **** Galanta

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie. Podrobné informácie nájdete na PC-Crash 2023

Seminár 2018

PC CRASH a semináre

Seminár 2018

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
EXPERT GROUP k.s. – znalecká organizácia
DSD GmbH Linz,  DSD SLOVAKIA s.r.o.
Ingenieur-und Kfz-Sachverständigenbüros Priester und Weyde
Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

usporiadali odborný seminár

TECHNICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD

18.–19.5.2018 – Seminár a Crash test – Hotel Kaskády pri Galante
Ďakujeme za Vašu účasť!

Seminár

Názov seminára
Technická analýza dopravných nehôd
Zameranie a cieľ
Seminár je určený všetkým analytikom dopravných nehôd. Cieľom je poskytnúť účastníkom seminára odborné informácie súvisiace s technickou analýzou dopravných nehôd a to v súlade so súčasným stupňom poznania v danej problematike.

Hlavné témy seminára

 • nové výpočtové modely aplikované v simulačnom programe PC-Crash verzia 12.0
 • riešenie dopravných nehôd s využitím súčasných možností simulačného programu PC-Crash verzia 12.0
 • prezentácia crash testov a využitie získaných poznatkov pri technickej analýze dopravných nehôd
 • technická analýza dopravných nehôd v špecifických prípadoch (nehody na parkoviskách, nárazy zozadu, nehoda motocykla)
 • súdnolekárske posúdenie nehodovo – úrazového deja
 • využitie dát z digitálnych tachografov a z pamätí chybových hlásení (EDR, CDR) pri analýze dopravných nehôd
 • kontrolné údaje výpočtu rázu (EES)
 • zádržné systémy nákladných vozidiel
Dôležité upozornenie: Obsah programu seminára nie je pevný a je možné ho prispôsobiť Vašim požiadavkám!

Vašu prípadnú požiadavku na prednášky s konkrétnymi témami nám môžete poslať na adresu usi@expertgroup.sk.

Termín konania
18. až 19.5.2018, začiatok: v piatok 18.5.2018 o 10.20 hod., ukončenie: v sobotu 19.5.2018 o 15.15 hod.
Miesto konania
Hotel Kaskády, Stredisko vzdelávania a oddychu, Únovce 504, Galanta, www.kaskady.sk
GPS: 48°12´33,00´´ S(N), 17°47´56,00´´V(E), maps.google.com
Certifikát
Účastníci získajú certifikát o absolvovaní seminára (v Slovenskej republike ako doklad v rámci sústavného vzdelávania v zmysle zák. č. 382/2004 Z.z.).
Odborní a organizační garanti
 • Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
 • EXPERT GROUP k.s. – znalecká organizácia
Na zabezpečení spolupracuje
 • Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Program seminára

Piatok 18.5.2018

08.30 – 10.00     Registrácia účastníkov, inštalácia programu PC-Crash 12.0


10.00 – 10.20     Prestávka


10.20 – 10.30     Otvorenie seminára
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.


10.30 – 11.15     Nové funkcie programu PC-Crash 12.0
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


11.15 – 11.45     Prezentácia a vyhodnotenie crash testov konaných dňa 26.3.2018 v Linzi
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


11.45 – 12.00     Prestávka


12.00 – 12.45     Analýza pohybu vozidiel pri cúvaní na parkoviskách
Dr. Klaus-Dieter Brösdorf


12.45 – 14.00     Obedňajšia prestávka


14.00 – 14.45     Crash test – chodec vs osobné vozidlo so záznamníkom nehodových dát EDR vo vysokej rýchlosti


14.45 – 15.30     Úskalia pri súdnolekárskom posúdení nehodovo-úrazového deja u prežívajúcich obetí dopravných nehôd
MUDr. Norbert Moravanský PhD.


15.30 – 16.00     Prestávka s občerstvením


16.00 – 16.45     Import dát z digitálnych tachografov (*.DDD) a ich priame použitie v simulácii
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


16.45 – 17.30     Transparentné stanovenie hodnoty EES
Dipl. Ing. M. Eng. Marco Görtz


18.00 – 19.30     Večera


19.30                   Spoločenské stretnutie s občerstvením


Sobota 19.5.2018

09.00 – 09.45     Čítanie dát z pamäte chybových hlásení a informácie o CDR
Prof. Dr. Ing. Heinz Burg


09.45 – 10.30     Viacnásobné simultánne zobrazovanie v 3D okne (spätné zrkadlo a pod.)
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


10.30 – 11.00     Prestávka s občerstvením


11.00 – 11.45     Certifikované zádržné systémy nákladných vozidiel
Dipl.-Ing. Peter Schimmelpfennig


11.45 – 12.30     Diskusia o príčinách vybraných dopravných nehôd – nárazy zozadu (nákladné vozidlo s osobným vozidlom, osobné vozidlo s návesom)
Prof. Di. Dr. Josef Plank


12.30 – 13.45     Obedňajšia prestávka


13.45 – 14.30     Dopravní nehoda motocyklu s úmrtím tandemistky – soudně inženýrské aspekty
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.


14.30 – 15.15     Simulácia ťahania vozidiel ťažným lanom
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


15.15                   Ukončenie seminára
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.


 

Pozn.: Zmena programu vyhradená

Zameranie a cieľ
V rámci seminára bude vykonaný jeden crash test – chodec vs osobné vozidlo vo vysokej rýchlosti.
Pri teste bude použité osobné vozidlo so záznamníkom nehodových dát EDR.
Termín konania
Piatok – 18.5.2018 – 14,00 hod.
Crash test – chodec vs osobné vozidlo so záznamníkom nehodových dát EDR vo vysokej rýchlosti
Miesto konania
Areál Hotela Kaskády, Stredisko vzdelávania a oddychu, Únovce 504, Galanta, www.kaskady.sk
GPS: 48°12´33,00´´ S(N), 17°47´56,00´´V(E), maps.google.com
Technickí a organizační garanti
 • Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Na zabezpečení spolupracujú
 • EXPERT GROUP k.s. – znalecká organizácia

Prednášatelia

Dr.techn. Andreas Moser
Dr. Klaus-Dieter Brösdorf
MUDr. Norbert Moravanský PhD.
Dipl. Ing. M. Eng. Marco Görtz
Prof. Dr. Ing. Heinz Burg
Dipl.-Ing. Peter Schimmelpfennig
Prof. Di. Dr. Josef Plank
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Účastníci seminára

Peter Krempaský, Kežmarok, Slovenská republika
Pavel Winkler, Praha, Česká republika
Karol Köteleš, Rožňava, Slovenská republika
Michal Furík, Martin, Slovenská republika
Štefan Cirbus, Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Jan Tyl, Praha, Česká republika
Jaroslav Olexa, Bratislava, Slovenská republika
Ladislav Imrich, Košice, Slovenská republika
Anton Guštara, Svätý Jur, Slovenská republika
Adrian Pupala, Nová Dubnica, Slovenská republika

Pavol Kohút, Žilina, Slovenská republika
Rastislav Jurina, Sereď, Slovenská republika
Martin Lukášik, Trnava, Slovenská republika
Jerzy Cygoń, Brzeziny, Poľsko
Danijel Cakeljic, Stuttgart, Nemecko

Ondrej Stopka, České Budějovice, Česká republika
Jiří Hanzl, České Budějovice, Česká republika
Martina Hlatká, České Budějovice, Česká republika
Mária Chovancová, České Budějovice, Česká republika
Martin Bilík, Brno, Česká republika

Marek Semela, Brno, Česká republika
Peter Onderuš, Smižany, Slovenská republika
Andreas Schäuble, Stuttgart, Nemecko
Ladislav Bartuška, České Budějovice, Česká republika
Miroslav Rédl, Dvory nad Žitavou, Slovenská republika

Lubomír Hampl, Zábřeh, Česká republika
Peter Štefány, Poprad, Slovenská republika
Ivan Gombita, Michalovce, Slovenská republika
Jan Kubelka, Česká Kamenice, Česká republika
Miroslav Tomáška, Dechtice, Slovenská republika

Tomáš Rozlivka, Ústí nad Labem, Česká republika
Július Gál, Bádice, Slovenská republika
Gyula Köfalvi, Budapest, Maďarsko
Flórián Dejcző, Štúrovo, Slovenská republika
Miloslav Řehák, Rumburk, Česká republika

Ing. Josef Veverka, Nitra, Slovenská republika
Ladislav Šipula, Komármno, Slovenská republika
Zdenek Sýkora, Bratislava, Slovenská republika
Miroslav Benko, Dolný Kubín, Slovenská republika
Vojtech Svetlík, Ostrov, Slovenská republika

Jozef Cigáň, Nitra, Slovenská republika
Rostislav Rochla, Studénka, Česká republika
Stanislav Stehel, Trenčianska Teplá, Slovenská republika
Petr Mikulášek, Milotice, Česká republika
Milan Lehman, Nitra, Slovenská republika

Ján Sabó, Prešov, Slovenská republika
Igor Harach, Banská Bystrica, Slovenská republika
Michael Schrammel, Münchendorf, Rakúsko
František Bučko, Banská Bystrica, Slovenská republika
Ivan Krejsa, Zábřeh, Česká republika

Luboš Nouzovský, Praha, Česká republika
Zdeněk Svatý, Praha, Česká republika
Hannes Glaser, Krems, Rakúsko
Kamil Lacko-Bartoš, Nitra, Slovenská republika
Leo Dadák, Prostějov, Česká republika

Michael Weyde, Berlin, Nemecko
Björn Kurzke, Berlin, Nemecko
Stefan Schulz, Berlin, Nemecko
Andreas Kunze, Berlin, Nemecko
Juraj Korbeľ, Bratislava, Slovenská republika

Tomáš Korbeľ, Bratislava, Slovenská republika
Josef Diviš, Třebíč, Česká republika
Oto Kuhn, Praha, Česká republika
Hans Horvath, Hinterbrühl, Rakúsko
Juraj Bernát, Výčapy-Opatovce, Slovenská republika

Marián Tallo, Bratislava, Slovenská republika
Roman Červinka, Nitra, Slovenská republika
Luisa Bahmann, Drážďany, Nemecko
Christian Günzel, Drážďany, Nemecko
Marc Heitplatz, Drážďany, Nemecko

Oliver Motz, Drážďany, Nemecko
Maik Rypschinski, Drážďany, Nemecko
Robert Steiner, Drážďany, Nemecko
Philipp Steinert, Drážďany, Nemecko
Benjamin Härtel, Drážďany, Nemecko

Ján Rabčan, Lokca, Slovenská republika
Vlastimil Rábek, Olomouc, Česká republika
Zdeněk Mrázek, Chrudim, Česká republika
Miloš Kosík, Veľká Mača, Slovenská republika
Jan Pokorný, Pardubice, Česká republika

Ivo Drahotsky, Srch, Česká republika
Matej Oravec, Blatnica, Slovenská republika
Željko Šarić, Zagreb, Chorvátsko
Jiří Hanzlík, Dobříň, Česká republika
Martin Widler, Viedeň, Rakúsko

Kontakt

Registrácia a organizácia
Ing. Juraj Rybár, CSc.
juraj.rybar@expertgroup.sk
+421 948 363 510
Ubytovanie a strava pri objednaní u organizátora
Ing. Juraj Rybár, CSc.
juraj.rybar@expertgroup.sk
+421 948 363 510
Ubytovanie a strava pri individuálnom objednaní v hoteli Kaskády
Tomáš Danko
dankotomas@kaskady.sk
+421 31 788 33 33
Platba účastníckeho poplatku
Ing. Rastislav Jurina, PhD.
rastislav.jurina@expertgroup.sk
+421 903 725 885

Pri kontaktovaní prosíme o uprednostňovanie elektronickej pošty. Ďakujeme!