Expert Group logo

  • Register

Zdravotníctvo a farmácia

V rámci odboru 480000 Zdravotníctvo a farmácia vykonávame znaleckú činnosť v odvetví

481500 Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)


Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)

Ide o medicínske odvetvie, ktoré rieši problematiku pôsobenia vonkajšieho násilia na ľudský organizmus vrátane pôsobenia cudzorodých látok a škodlivín (drogy, liečivá, priemyselné škodliviny), zahŕňa výkon súdnych a súdno-lekárskych pitiev pri náhlych a neočakávaných úmrtiach, pri úmrtiach s úrazovou anamnézou, pri dopravných a iných nehodách, pracovných úrazoch, samovraždách, vraždách, pri úmrtiach počas operačných výkonov (napr. mors in fabula), pri diagnostických a terapeutických pochybeniach a invazívnych zákrokoch, zahŕňa mikroskopické vyšetrenie nekroptického materiálu, zaoberá sa problematikou identifikácie neznámych osôb, kostrových nálezov, posudzovaním opitosti, prepočtami alkoholu, vyšetrovaním cudzorodých látok v biologickom materiáli, vyšetrovaním krvi a krvných stôp, rieši posudzovanie mechanizmov pri úrazoch, nehodách, ublížení na zdraví a pod..


Naši znalci

Mgr. MUDr. Tibor Bokor
MUDr. Pavol Gavaľa, PhD.
MUDr. Vojtech Macko

PROFESIONALITA A ZODPOVEDNOSŤ

Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)

Mgr. MUDr. Tibor Bokor
MUDr. Pavol Gavaľa, PhD.
MUDr. Vojtech Macko