Expert Group logo

  • Register

Elektrotechnika

Elektrotechnika je vedný a technický odbor, ktorý sa zaoberá výrobou, rozvodom a premenou elektrickej energie na iné druhy energie, konštrukciou oznamovacích, zabezpečovacích, výpočtových a iných elektrických zariadení. Podle hodnôt prúdu a napätia sa delí na elektrotechniku silnoprúdovú a slaboprúdovú.

V rámci odboru 100000 Elektrotechnika vykonávame znaleckú činnosť v odvetviach

100100 Elektro-energetické stroje a zariadenia
100200 Elektronika
100400 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
100700 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
100900 Počítačové programy (software)


Elektro-energetické stroje a zariadenia

Elektro-energetické stroje a zariadenia sú zariadenia, ktoré pre svoju činnosť v súlade s technickou a sprievodnou dokumentáciou nevyhnutne využívajú elektrickú energiu v akejkoľvek forme.

Elektronika

Pod elektronikou sa rozumejú zariadenia, ktoré pre svoju činnosť v súlade so sprievodnou a technickou dokumentáciou nevyhnutne využívajú elektrickú energiu v rozsahu do hranice bezpečných napätí definovaných osobitným predpisom.

Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)

Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér) je odvetvím, ktoré skúma javy, technické zariadenia a systémy súvisiace s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika sú technické prostriedky určené na akékoľvek spracovanie informácií.

Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky je znalecké odvetvie zahrňujúce stanovenie hodnoty elektrických a elektronických zariadení všetkých druhov.


Naši znalci

Doc. Ing. Miroslav Mokrý, CSc.
Ing. Jozef Fúrik
Ing. Ján Lovíšek

VYSOKÁ ODBORNOSŤ A SKÚSENOSŤ

Elektro-energetické stroje a zariadenia


Elektronika


Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)


Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky


Počítačové programy (software)

Doc. Ing. Miroslav Mokrý, CSc.
Ing. Jozef Fúrik
Ing. Ján Lovíšek