Expert Group logo

  • Register

Doprava letecká

Lietadlá sú zariadenia schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu. Sú to lietadlá ľahšie ako vzduch s pohonom alebo bez pohonu (balóny, vzducholode), ťažšie ako vzduch s pohonom alebo bez pohonu (klzáky, letúny a vrtuľníky)

V rámci odboru 040000 Doprava letecká vykonávame znaleckú činnosť v odvetviach

040101 Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel
040202 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel
040300 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia
040403 Nehody v leteckej doprave


Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel

Stanovenie všeobecnej hodnoty (trhovej hodnoty) motorových lietadiel a skutočného technického a morálného stavu, príčiny nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov lietadiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel

Stanovenie všeobecnej hodnoty (trhovej hodnoty) bezmotorových lietadiel a skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov lietadiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia

Stanovenie skutočného technického a morálného stavu, príčiny nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov pozemných navádzacích zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

Nehody v leteckej doprave

Vykonávanie technickej analýzy nehôd v leteckej doprave, určenie príčiny nehody z technického hľadiska, zaoberanie sa možnosťami odvrátenia nehody a to s využitím najnovších poznatkov vedy a techniky.


Naši znalci

Ing. Dalimír Pišťanský, PhD.
Ing. Ľubomír Matúška, PhD.
Ing. Ladislav Kanožay
Doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.

JEDINÁ ZNALECKÁ
ORGANIZÁCIA NA
LETECKÚ DOPRAVU

Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel


Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel


Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia


Nehody v leteckej doprave

Ing. Dalimír Pišťanský, PhD.
Ing. Ľubomír Matúška, PhD.
Ing. Ladislav Kanožay
Doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.