Expert Group logo

 • Register

Znalecké odbory a odvetvia

Z hľadiska počtu znaleckých odborov a odvetví je EXPERT GROUP najväčšou znaleckou organizáciou na Slovensku. Je oprávnená vypracovávať znalecké úkony v týchto odboroch a odvetviach:

Doprava cestná

 • Technický stav cestných vozidiel
 • Nehody v cestnej doprave
 • Odhad hodnoty cestných vozidiel
 • Odhad hodnoty historických vozidiel


Doprava letecká

 • Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel
 • Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel
 • Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia
 • Nehody v leteckej doprave


Doprava vodná

 • Technický stav a odhad hodnoty plavidiel
 • Nehody vo vnútrozemskej plavbe


Ekonomika a riadenie podnikov

 • Oceňovanie a hodnotenie podnikov


Ekonómia a manažment

 • Účtovníctvo a daňovníctvo
 • Personalistika
 • Kontroling
 • Financie

Elektrotechnika

 • Elektro-energetické stroje a zariadenia
 • Elektronika
 • Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
 • Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
 • Počítačové programy (software)


Strojárstvo

 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Stroje a zariadenia na všeobecné účely
 • Odhad hodnoty strojových zariadení
 • Poľnohospodárska a lesnícka technika


Stavebníctvo

 • Odhad hodnoty nehnuteľností


Zdravotníctvo a farmácia

 • Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)

DEVÄŤ ODBOROV
DVADSAŤPÄŤ ODVETVÍ

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

PC-CRASH 13.1

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na analýzu dopravných nehôd pomocou výpočtového a simulačného programu PC-Crash, ktorý sa bude konať v dňoch 24.-25.9.2021 v hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach semináru www.usi.expertgroup.sk.