Expert Group logo

  • Register

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia

DSD GmbH Linz, DSD SLOVAKIA, s.r.o.

Ingenieur-und Kfz-Sachverständigenbüros
Priester und Weyde

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

usporiadali odborný seminár

 

TECHNICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD


27.–28.5.2016
 – Seminár a Crash testy  Hotel Kaskády pri Galante

Prednášky seminára

Nové funkcie programu PC-Crash 11.0
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann SteffanPrezentácia a vyhodnotenie crash testov konaných dňa 21.3.2016 v Linzi
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann SteffanPoisťovacie podvody s medzinárodnou účasťou
Dipl. Ing. Klaus-Dieter BrösdorfRozšírené možnosti kinematických výpočtov v programe PC-Crash 11.0
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann SteffanRekonštrukcia dopravnej nehody s využitím údajov zo záznamníka nehodových dát EDR
Dipl. Ing. M. Eng. Marco GörtzUDS-AT – záznamník nehodových dát
Dipl. Kfm. Walter GerlachVyužitie programu PC-Crash pri vyhodnotení šmykových stôp zanechaných kolesom bez tlaku vzduchu v pneumatike
Dr.-Ing. Jakub ZębalaVytvorenie plánika miesta dopravnej nehody s využitím nových funkcií programu PC-Crash 11.0 (pohľady, súradnicové systémy, funkcie AutoCAD, vrstvy ...)
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann SteffanPrevencia nehôd medzi nákladnými vozidlami odbočujúcimi vpravo a zraniteľnými účastníkmi dopravy
Ing. Michael Weyde, PhD.Analýza dopravnej nehody s využitím nových funkcií programu PC-Crash 11.0 (zobrazenie poškodenia na 3D DXF, použitie Ton/T-off pri simulácii, zachovanie parametrov rázu pre ďalšiu simuláciu ...)
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann SteffanTrojrozmerná snímka miesta dopravnej nehody – terestriálne laserové skenovanie pri dopravných nehodách
Dipl.-Ing. Michael A. PlankMetodika merania spomalenia vozidiel
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.Analýza dopravnej nehody s chodcom s využitím nových funkcií programu PC-Crash 11.0 (metóda zužovania medzí, viactelesový systém, 3D DXF s konzistentným rozlíšením ...)
Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan


 

VIAC O SEMINÁRI


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach semináru www.usi.expertgroup.sk.