Expert Group logo

  • Register

EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia

forensee, s.r.o. – služby a produkty v oblasti digitálnej forenznej analýzy

Digital Forensic Pro – znalecká kancelária

Vysoká škola ekonomická v Praze – partner pre vzdelávanie v oblasti DF

C4e – České centrum excelencie pre kybernetickú kriminalitu

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

 

usporiadali odborný seminár

 

DIGITAL FORENSICS INFO DAY


12.10.2016
 – Hotel CITY**** Galanta

Prednášky seminára

Úvod do DF (teorie)
Ing. Marián Svetlík Sr.Základní vlastnosti digitální stopy (teorie)
Ing. Marián Svetlík Jr.Identifikace a zajišťovací úkony (metodiky)
Ing. Marián Svetlík Sr.Praktická ukázka předchozího (praxe)
Ing. Marián Svetlík Jr.Předběžná analýza provedená v místě zajišťování stop (on-line prezentace)

Ing. Jiří Hološka, Ph.D.Case Study
Ing. Marián Svetlík Sr.Vybrané analytické nástroje pro DF a jejich možnosti (prezentace)
Ing. Marián Svetlík Jr.C4e a výzkum v oblasti Cybercrime (výzkum)
Ing. Marián Svetlík Sr.DF a praxe znalectví - SK (workshop)
Doc. Ing. Miroslav Mokrý, CSc.

Expert Group logo

Forensee

df pro

vse

c4e logo

skohmaz